Aktualności

13.11.2017 - Wsparcie dla RODO

Wraz z Kancelarią Radców Prawnych Litwic&Litwic realizujemy audyty zgodności działania organizacji z wytycznymi Nowej Regulacji – RODO. Aby zostały spełnione podstawowe zasady przetwarzania danych:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • ograniczenie celu
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość
 • ograniczenie przechowywania
 • rozliczalność
 • integralność i poufność

proponujemy Państwu przegląd wstępny, raport z podsumowaniem i wspólną realizację zaleceń.

29.05.2017 - Umowa Ramowa z BGK

W maju uczestniczyliśmy w przetargu ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprócz nas w przetargu udział brało 10 firm. Wygraliśmy to postępowanie.

28.04.2017 - Kolejne zlecenia dla GITD

Kontynuujemy współpracę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Wspólnymi zasobami Eversoft i Conplus realizujemy kolejne zlecenia w oparciu o umowę ramową z GITD na usługi wsparcia oraz rozwoju aplikacji wspierających działalność GITD.

10.04.2017 - Nowa umowa z Asseco Poland S.A.

Pragniemy poinformować, że zostaliśmy jedną z niewielu firm, z którymi Asseco Poland S.A. zawarło umowę ramową na wsparcie prac programistycznych, analitycznych oraz projektowych, w ramach zespołu projektowego Asseco.

06.03.2017 - Współpraca z Fundacją Edukacyjną

Eversoft rozpoczął w marcu współpracę z Fundacją Edukacyjną im. Jerzego Juzonia, której celem jest wymiana systemu informatycznego wspierającego pracę Fundacji. Pierwsze prace, wykonywane obejmują analizę obecnego systemu klienta, identyfikację problemów oraz planów rozwojowych. Projekt jest realizowany w metodykach zwinnych.

20.02.2017 - Słonica Nelly już na dobre w Polsce

W lutym zakończyło się sukcesem pierwsze pilotażowe wdrożenie aplikacji Clever Nelly w firmie Cursor S.A. Nelly zapewnia weryfikację poziomu wiedzy, utrwalenie jej i utrzymanie na wymaganym poziomie.

10.06.2016 - Eversoft na konferencji HR Factor

W dniach 8-9 czerwca Eversoft uczestniczył w X Jubileuszowej edycji HR Factor organizowanej w Warszawie przez Studio Wiedzy. Nowoczesna rekrutacja, strategiczny employer branding, zarządzanie talentami oraz narzędzia HRM – to tematy, którym poświęcone były te dwa dni.

Konferencja okazała się doskonałym miejscem do zaprezentowania oferowanego przez nas systemu Clever Nelly. Nasza sympatyczna słonica , która na co dzień wspiera organizacje w obszarze weryfikacji, utrwalania oraz retencji wiedzy pracowników, została bardzo pozytywnie przyjęta przez branżę HR, co zaowocowało chęcią poznania rozwiązania oraz licznymi dyskusjami.

02.01.2016 - HotDocs - Automatyzacja w tworzeniu dokumentów

Uproszczenie procesu tworzenia dokumentów

System HotDocs umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów o dowolnie skomplikowanej strukturze i zawartości. Jest przeznaczony dla firm, w których pracownicy istotną cześć swojego czasu przeznaczają na opracowywanie dokumentów, tworząc je dzisiaj na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, ostatnio zapisanych plików, kalkulacji wykonanych w innych narzędziach lub ręcznie – czyli na zasadzie starych metod „kopiuj i wklej”, czy wyszukiwania i zmiany tekstu na inny. Wykonując czynności w ten sposób tracimy wiele czasu, narażamy się na różne błędy, nie mając gwarancji, że dokumenty wysyłane do klientów, kontrahentów lub współpracowników są właściwie przygotowane. W takich sytuacjach sprawdza się doskonale rozwiązanie HotDocs, upraszczające proces tworzenia dokumentu. Pracownik podaje tylko wymagane dane w kreatorze dokumentu, który dostosowuje się na bieżąco do logiki wprowadzanych informacji i rodzaju samego dokumentu. Redakcję dokumentu wykonuje za nas system, jak formatowanie do obowiązującej formy, wstawienie obliczeń, tabel, klauzul, załączników oraz uzupełnienie innych wymaganych danych, bazujących na informacjach wprowadzonych w kreatorze. System automatycznie generuje finalną wersję dokumentu, w zależności od potrzeb w formacie MS Word lub PDF.

04.12.2015 - Clever Nelly – innowacyjne rozwiązanie utrwalające wiedzę i kompetencje pracowników

Wyobraźmy sobie, że w naszej firmie:

 • Wszyscy pracownicy są kompetentni w swojej codziennej pracy i pamiętają wszystko z organizowanych przez firmę szkoleń
 • Każda złotówka wydana na szkolenia zapewniłam nam utrzymanie wiedzy naszych pracowników, co udowadnia ROI
 • Wszyscy pracownicy posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne na ich stanowiskach
 • Rozwijamy się poprzez przejście z kultury szkoleń do kultury uczenia się, która przynosi udowodnione korzyści dla biznesu
 • Jednym naciśnięciem przycisku można zobaczyć dokładnie poziom wiedzy lub „luk” w kompetencjach każdego z naszych pracowników, jak również w podziale na zespoły, piony a nawet lokalizacje
 • Pracownicy są zaangażowani, proces utrwalania wiedzy sprawia im przyjemność, chętnie rywalizują między sobą o najlepsze wyniki

27.05.2014 - Unikalny system obsługi szkód majątkowych Symbility Property dostępny już w ofercie Evercloud

Zapraszamy do lektury wywiadu z Johnem Buregą – wiceprezesem odpowiedzialnym za globalną sprzedaż i marketing w Symbility Solutions i Bartłomiejem Strzalińskim, prezesem zarządu Evercloud oraz wiceprezesem Eversoft.

\"\"