• Polkomtel S.A.

  Polkomtel S.A.

  Umowa Ramowa na udostępnianie konsultantów wspierających obsługę projektów infrastrukturalnych operatora telekomunikacyjnego Polkomtel S.A.

  Opis: Skalowalność usług firmy Eversoft jest istotnym elementem we współpracy z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych. Outsourcing pozwala klientowi na znaczne oszczędności w obszarze operacji IT przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że usługi są wykonywane na profesjonalnym poziomie.

  (więcej…)

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)

  CSI_ochrony zdrowia

  Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

  Opis: Synergia trzech obszarów usług świadczonych przez  firmę Eversoft została wykorzystana przy tworzeniu systemu informatycznego dla 18 tysięcy Zakładów Opieki Zdrowotnej. Współpraca od zaprojektowania rozwiązania komunikacyjnego, przez przygotowanie narzędzia informatycznego, aż po udostępnienie pełnej platformy systemu, zaowocowała skutecznym wdrożeniem rejestru odpowiadającego współczesnym realiom współpracy w obrębie placówek zdrowotnych. Ranga przedsięwzięcia i sposób jego realizacji podkreślają wiarygodność Eversoft na polu oferowania kompleksowego pakietu usług biznesowych dostosowanego do potrzeb administracji publicznej.

  (więcej…)

  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Opracowanie modelu biznesowego obsługi kluczowego procesu biznesowego Towarzystwa Ubezpieczeń

  Opis: Firma Eversoft współpracowała z jednym z liderów branży ubezpieczeniowej oferując swoje kompetencje consultingowe przy optymalizacji wybranych procesów biznesowych, kluczowych  z perspektywy działalności Towarzystwa. Eksperci wykonali kompletne analizy krytycznego modelu, a następnie przygotowali rekomendacje zmian oraz plan ich implementacji. Wdrożenie zmodernizowanego procesu zostało zrealizowane w całości przy jednoczesnym zapewnieniu płynności działania organizacji przy przechodzeniu na nowe procedury i przy zagwarantowaniu  braku negatywnego wpływu na obsługę klientów.

  (więcej…)

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia) / Deloitte / Infovide

  Deloitte

  Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

  Opis: Firma Eversoft uczestniczyła w jednym z najważniejszych projektów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Projekt ten dotyka wszystkich obywateli i dlatego krytycznym aspektem jego przygotowania stało się odpowiednie zaprojektowanie koncepcji realizacji i architektury biznesowej.

  Klient: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia) / Deloitte / Infovide

  (więcej…)

  Republic Fund for Pension and Disability Insurance (odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  Republic Fund for Pension and Disability Insurance

  Opis: Firma Eversoft brała udział w projekcie consultingowym Banku Światowego dla Serbii wykonując optymalizację procesów operacyjnych z jednoczesnym definiowaniem wymagań funkcjonalnych rekomendowanego rozwiązania informatycznego dla serbskiego odpowiedniku ZUS. W wyniku projektu został przygotowany model stanu docelowego procesów oraz propozycja rozwiązania informatycznego spełniającego wymagania stawiane przed nowoczesnym systemem wspierającym krytyczne, z perspektywy budżetu państwa, przepływy pieniężne.

  Klient: Republic Fund for Pension and Disability Insurance (odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

  (więcej…)

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Deloitte

  zus

  Opracowanie, optymalizacja procesów i procedur obsługi klientów

  Opis: Firma Eversoft została zaangażowana przez Deloitte w prace na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Klienta Deloitte w projekcie Opracowania i optymalizacji procedur określających standardy obsługi klientów ZUS. Zakres zaangażowania Eversoft dotyczy współpracy w analizie procesów, organizacji oraz systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klienta oraz identyfikacji możliwości usprawnień.

  Klient: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Deloitte

  (więcej…)

  Urząd Miasta stołecznego Warszawa

  Urząd Miasta stołecznego Warszawa

  Elektroniczna Warszawska Informacja Szpitalna (ELWIS)

  Opis: Firma Eversoft przygotowała analizę wymagań funkcjonalnych, wykonanie oprogramowania i zapewniła wdrożenie kompleksowego systemu dla warszawskich szpitali. Projekt ten obejmował wszystkie trzy obszary usług firmy i znakomicie obrazuje jej zdolność do przeprowadzenia klienta przez cały proces optymalizacji systemu zarządzania: począwszy od rozpoznania procesów biznesowych, przez przygotowanie narzędzia informatycznego, aż po jego wdrożenie. Zostało w pełni potwierdzone szerokie doświadczenie i zakres kompetencji oraz wiarygodność zespołu Eversoft.

  Klient: Urząd Miasta stołecznego Warszawa

  (więcej…)

  Urząd Miasta stołecznego Warszawa

  Urząd Miasta stołecznego Warszawa

  Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania

  Opis: Firma Eversoft, na zamówienie Urzędu Miasta stołecznego Warszawy, została zaangażowana do realizacji projektu, w którym krytycznym elementem było właściwe zdefiniowanie zasad koordynacji współpracy między służbami ratunkowymi w mieście, a administracją samorządową. Wymagało to przeprowadzenia gruntownej i złożonej analizy funkcjonowania wszystkich obszarów współdziałania służb i zaprojektowania rozwiązania organizacyjnego i procesowego, które będzie sprawnie funkcjonowało we współczesnych i przyszłych realiach. Opracowany przez ekspertów Eversoft model procesów zarządzania zintegrowanym stanowiskiem koordynacji i reagowania zostało zaakceptowany do wdrożenia.

  Klient: Urząd Miasta stołecznego Warszawa

  (więcej…)

  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  Usługi doradcze dotyczące zdefiniowania zakresu projektu na wykonanie analizy biznesowej i systemowej pod katem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

  Opis: Firma Eversoft zrealizowała usługę consultingową, której celem było przygotowanie założeń, zakresu oraz opisu przedmiotu zamówienia do projektu wykonania, w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej, analizy biznesowej i systemowej pod kątem zdefiniowania wymagań na system klasy ERP. Dzięki kompleksowemu rozpoznaniu potrzeb Klienta oraz kontekstu projektu zostały precyzyjnie określone warunki zamówienia, co pozwoliło Spółce na skuteczne przeprowadzenie procesu postępowania przetargowego i wyłonienie wiarygodnego partnera.

  Klient: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  (więcej…)

  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  Opis: Usługi consultingowe firmy Eversoft są wykorzystywane na polu działań zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej oraz usprawniania systemu zarządzania w biznesie. Zespół firmy ma dokładnie takie kompetencje, jakich wymagał klient, i które są niezbędne przy projektowaniu modelu organizacji i procesów, a także wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji biznesowej. Dzięki niezwykłym możliwościom poszerzania kompetencji o działania w różnych obszarach rynku, firma Eversoft umożliwiła klientowi stworzenie projektu wdrożenia odpowiedniego dla jego specyficznych potrzeb biznesowych.

  Klient: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

  (więcej…)

 • Zrealizowane projekty z obszaru:

 • 
  xStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.