Eversoft, dzięki unikalnemu połączeniu szerokich kompetencji i bogatego doświadczenia praktycznego ekspertów w zakresie:

jest wiarygodnym dostawcą kompleksowych usług doradczych i rozwiązań wykorzystujących potencjał technologii informatycznych w dziedzinie usprawniania systemów zarządzania przedsiębiorstwami.

Współpracując z naszymi Klientami koncentrujemy się na synchronizacji zakładanych celów biznesowych z zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjno-technologicznymi dla zapewnienia maksymalnej wartości dodanej osiąganej w danym sektorze gospodarki. Poprzez optymalizację kluczowych obszarów zarzadzania i wsparcia procesów biznesowych narzędziami informatycznymi, umożliwiamy organizacjom gospodarczym i instytucjom osiągnięcie wysokiej sprawności w reagowaniu na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Proponowane przez nas rozwiązania gwarantują kadrze kierowniczej dynamiczne monitorowanie realizacji założonych celów biznesowych i osiąganie wysokiej jakości produktów końcowych.

 

Dbamy o budowanie partnerskich relacji z klientami w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, profesjonalne podejście do rozwiązywanych problemów biznesowych oraz przejrzystość działania.

Zespół

 • Jerzy Drojecki - Prezes Zarządu

  Od ponad 20 lat zawodowo związany z branżą IT. Był odpowiedzialny za prowadzenie projektów informatycznych w rolach: programisty, testera, projektanta i  architekta, dzięki czemu zdobył wszechstronne, branżowe doświadczenie. Uczestniczył w realizacji i zarządzaniu największych projektów informatycznych w Polsce. Współpracował także w charakterze konsultanta przy wielu innych, dużych, krajowych i zagranicznych inwestycjach. Specjalizuje się w analizie i architekturze biznesowej. Od kilkunastu lat zarządza projektami i zespołami informatycznymi, a od 2009 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Eversoft nadzorując Dział Konsultingu.  Absolwent Politechniki Gdańskiej (kierunek informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami. 

 • Bartłomiej Strzaliński - Wiceprezes Zarządu

  Związany z branżą IT od 18 lat, gdzie od 2006 roku zajmował stanowiska menedżerskie w największych firmach IT w Polsce, odpowiadając za procesy sprzedaży i realizacji projektów dla kluczowych podmiotów sektora finansowego. Od marca 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz nadzoruje Dział Handlowy Spółki. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Politechniki w Radomiu oraz studiów podyplomowych. Absolwent studiów menedżerskich Executive MBA (Gdańska Fundacja Kształcenia menedżerów we współpracy z Rotterdam School of Management RSM Erasmus University).Od stycznia 2014 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Evercloud Sp. z o.o., spółki zależnej od Eversoft.

 • Józef Ludwicki

  Menedżer od 25 lat zajmujący się zarządzaniem przedsiębiorstwami różnych branż i skali, specjalizujący się w implementacji systemów zarządzania procesami, budowie architektury biznesowej opartych na wiodących modelach referencyjnych, zastosowaniach technologii informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku CIO oraz dyrektora departamentu informatyki w przedsiębiorstwach handlowo–dystrybucyjnych oraz teleinformatycznych dużej skali. Wieloletnie doświadczanie w zarządzaniu procesem realizacji projektów oraz dostarczania usług wsparcia IT dla Klientów dużej skali u wiodących integratorów IT w Polsce. Realizował projekty doradcze z obszaru zarządzania strategicznego i operacyjnego dla firm z branż teleinformatycznej, produkcji oprogramowania, przemysłowej, spożywczej oraz FMCG. Współtwórca i koordynator ponad 45 programów i projektów obejmujących opracowanie i wdrożenie rozwiązań IT wspierających m. in. zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw, procesy operacyjne i pomocnicze, handel i dystrybucję, billing, ochronę przychodów, zarządzanie projektami, HR i GM, finanse-księgowość. Od 2012 roku związany z Eversoft, pełniąc rolę doradcy zarządu w zakresie rozwoju kompetencji konsultingowych Spółki. Absolwent Wydziału Technologii Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych. Doktor nauk technicznych.

W ramach grupy kapitałowej Eversoft na rynku funkcjonują również spółki i marki zależne oferujące klientom usługi i produkty maksymalnie skoncentrowane na poszczególnych obszarach. Przedsiębiorstwa poszukujące precyzyjnych narzędzi do wcześniej zdefiniowanych celi biznesowych mogą skorzystać z ich możliwości, aby jeszcze szybciej osiągnąć oczekiwane efekty. Działając w trzech dużych obszarach usług Eversoft łączy unikalne kompetencje i doświadczenie, które są również udziałem zespołów działających w poniższych spółkach.

Everconcept to pionier na rynku rozwiązań wykorzystujących mechanizmy „Social Enterprise”, które stanowią obecnie najsilniejszy trend w rozwoju nowoczesnych firm. Kluczowym produktem firmy jest autorski system Everprogress, który wspomaga modelowanie i zarządzanie procesami w biznesie wykorzystując najnowsze technologie komunikacyjne i możliwości płynące z elementów społecznościowych.

\"\"

EverIM to nowoczesna marka na rynku usług outsourcingowych skoncentrowana na usługach interim management. Dzięki skupieniu w jednym miejscu poszukiwanych ekspertów z odpowiednim doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami klienci mogą otrzymać do dyspozycji właściwego do potrzeb managera na czas realizacji projektu lub do określonego zadania. Usługi EverIM są najlepszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi tymczasowego zarządzania.

\"\"

Spółka Evercloud została utworzona wspólnie z kanadyjskim partnerem, firmą PMBest Inc. (udziałowiec mniejszościowy). Nowy podmiot będzie prowadził działalność z wykorzystaniem chmury obliczeniowej („Cloud-based”) w modelu SaaS, polegającą na udostępnianiu za pośrednictwem Internetu innowacyjnych aplikacji, o skuteczności potwierdzonej w zastosowaniach na rynkach zagranicznych. Oferta Spółki skierowana zostanie do klientów z sektora ubezpieczeń oraz z sektora usług finansowych. Obecnie prowadzone są intensywne działania zmierzające do wyłonienia potencjalnych produktów, które znajdą się w portfolio spółki.

\"\"

Partnerzy

 • BOC – Eversoft wykorzystuje narzędzia Adonis do modelowania procesów biznesowych

 • Elephants Don’t Forget – twórca metody oraz narzędzia gwarantującego utrwalenia wiedzy i kompetencji w organizacjach, potwierdzone wdrożeniami w 22 krajach

 • HotDocs – światowy lider rozwiązań klasy content management i document automation.

 • IBM – Eversoft jest partnerem handlowym i technicznym rozwiązań opartych na technologii IBM FileNet, rozwiązaniu wspierającym zarządzanie dokumentami oraz przepływami pracy, automatyzując zadania i działania związane z treścią.

 • Software AG – Eversoft wykorzystuje narzędzia Aris do modelowania procesów biznesowych.

 • WebSense – Eversoft jest partnerem handlowym i technicznym w zakresie dostarczania oprogramowania realizującego szeroko pojętą ochronę danych i systemów.