Usługi Interim Management w zakresie projektów informatycznych

Produkt obejmuje świadczenie usługi tymczasowego zarządzania na rzecz Klienta poprzez oddanie do dyspozycji, na czas realizacji projektu lub zadania, eksperta z odpowiednim doświadczeniem i unikalnymi kompetencjami, koniecznymi do realizacji przedsięwzięcia. W wielu przypadkach Zarządzanie Tymczasowe jest najbardziej korzystną i wydajną formą osiągnięcia szybkiej poprawy kondycji firmy lub instytucji.

Oferujemy między innymi obsady stanowisk: Kierownika Projektu, Koordynatora Projektów, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Wdrożenia.

Usługi programistyczne

Specjaliści Eversoft posiadają wieloletnie doświadczenie w budowie i wdrażaniu rozwiązań software’owych opartych na różnych technologiach oraz zróżnicowanych, co do stopnia złożoności i skali zasięgu. Stanowi to rzetelny fundament do świadczenia wysokokwalifikowanych usług obejmujących:

 • Tworzenie oprogramowania na zamówienie i zgodnie ze standardami klienta - tworzenie i projektowanie aplikacji dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy naszych doświadczonych pracowników. Zakres usługi może obejmować unowocześnienie istniejących systemów lub przygotowanie od podstaw nowego oprogramowania,
 • Usługi integratorskie - Świadczymy kompleksowe usługi mające na celu integracją istniejących i/lub wdrażanych systemów informatycznych. Usługi dotyczą warstwy zarówno oprogramowania, baz danych, jak również dostosowania i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej,
 • Software-as-a-Service - Oferujemy dostawę oprogramowania w formie usługi SaaS. Usługa polega na udostępnieniu zarówno oprogramowania, jak również niezbędnej infrastruktury technicznej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dostępności.

 

Model świadczenia usług:

 • Zdalny - Cały cykl wytwórczy oprogramowania (analiza, projektowanie, architektura, kodowanie i testy) odbywa się w środowisku i z wykorzystaniem zasobów technicznych Eversoft. Klient ma zdalny dostęp do zasobów i posiada pełną kontrolę nad procesem tworzenia produktu poprzez system nadzorowania projektów.
 • Lokalny - W tym modelu pracownicy wykonawcy wysyłani są do Klienta w celu tworzenia oprogramowania lub integracji z istniejącymi systemami. Cała praca odbywa u klienta, łącznie z wykorzystaniem jego zasobów techniczno-technologicznych.
 • Mieszany - Model mieszany jest połączeniem modelu zdalnego i lokalnego. W tym przypadku praca jest dzielona pomiędzy dwa zespoły, jeden lokalny (u Klienta) i jeden zdalny (Eversoft). Zespoły projektują rozwiązanie, upewniając się, że spełnia ono wszystkie wymagania. Cały proces kodowania i testowania odbywa się zdalnie, przy użyciu nowoczesnych urządzeń i systemów zlokalizowanych w Eversoft.

Usługi wdrożeniowe

Usługi są realizowana w oparciu o najlepsze praktyki i metodyki w dziedzinie IT (ITIL) oraz wieloletnie doświadczenie naszego personelu. Przygotowanie szczegółowych planów wdrożeniowych jest realizowane w oparciu o metodyki PRINCE lub PMBOK. Usługi wdrożeniowe mogą obejmować wszystkie lub wybrane podprocesy wymienione poniżej.

A. Przygotowywanie szczegółowych planów wdrożeniowych

W ramach projektu:

 • Szczegółowo analizujemy uwarunkowania organizacyjne i biznesowe Klienta.
 • We współpracy z klientem dokonujemy rozpoznania środowiska produkcyjnego, w którym ma być zrealizowane wdrożenie.
 • Analizujemy komponenty rozwiązania, które ma być wdrożone pod kątem technologii i roli, jaką ma wypełniać po wdrożeniu.
 • Określamy potrzeby szkoleniowe przyszłych użytkowników i administratorów rozwiązania.
 • Przygotowujemy kompletny plan wdrożenia, z uwzględnieniem wykonawców, lokalizacji, szkoleń, testów, instalacji, wsparcia użytkowników i administratorów oraz działań awaryjnych.

 

B. Przygotowanie i testowanie pakietów do instalacji

W ramach projektu:

 • We współpracy z klientem dokonujemy rozpoznania środowiska produkcyjnego, w którym ma być zrealizowane wdrożenie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych.
 • Analizujemy komponenty rozwiązania, które ma być wdrożone pod kątem zgodności technologicznej i w razie potrzeby, w porozumieniu z klientem dokonujemy koniecznych zmian
 • Przygotowujemy kompletny pakiet wdrożeniowy, który zawiera wszystkie wymagane komponenty oraz instrukcje instalacji, sprawdzenia poprawności i wycofania instalacji
 • Testujemy pakiet wdrożeniowy pod kątem poprawności technologicznej, zgodności ze środowiskiem produkcyjnym oraz adekwatności do oczekiwań biznesowych klienta. Testy mogą się odbywać w środowisku udostępnionym przez klienta lub własnym, dostosowanym do specyfiki rozwiązania.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dokonujemy modyfikacji pakietu.
 • Po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym przekazujemy pakiet wraz z kompletną dokumentacją do wykorzystania przez klienta.

 

C. Instalowanie i integracja rozwiązania w środowisku produkcyjnym

W ramach projektu:

 • We współpracy z klientem dokonujemy rozpoznania środowiska produkcyjnego, w którym ma być zrealizowane wdrożenie,
 • Analizujemy komponenty rozwiązania, które ma być wdrożone pod kątem technologii, a w szczególności ich podatności na techniki automatyzacji,
 • Przygotowujemy kompletny plan wdrożenia, z uwzględnieniem wykonawców, lokalizacji, szkoleń, testów, instalacji, wsparcia użytkowników i administratorów oraz działań awaryjnych,
 • Przygotowujemy kompletny pakiet wdrożeniowy, który zawiera wszystkie wymagane komponenty oraz instrukcje instalacji, sprawdzenia poprawności i wycofania instalacji
 • Przygotowujemy narzędzia automatyzujące wdrożenie z uwzględnieniem wymagań technologicznych środowiska produkcyjnego i wdrażanych komponentów wraz ze szczegółowymi instrukcjami zastosowania,
 • Instalujemy rozwiązania zgodnie z planem przygotowanym i uzgodnionym z klientem
 • Tworzymy dokumentację szkoleniową w oparciu o wyniki analizy i przygotowane wcześniej opisy procesów,

 

D. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników i administratorów

W ramach projektu:

 • Tworzymy dokumentację szkoleniową w oparciu o wytworzone w toku realizacji szczegółową analizę wymagań, dokumentację procesową, przypadki użycia, projekt konstrukcyjny (techniczny), dokumentację powykonawczą,
 • Organizujemy i prowadzimy proces szkoleniowy dla użytkowników.

 

Opieka serwisowa, utrzymaniowa oraz administrowanie sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

Usługa jest realizowana w oparciu o najlepsze praktyki i metodyki w dziedzinie IT (ITIL, COBIT) oraz wieloletnie doświadczenie naszego zespołu.

W ramach usługi:

 • Szczegółowo analizujemy środowisko technologiczne IT Klienta,
 • Przygotowujemy lub adoptujemy istniejący katalog usług IT,
 • Przygotowujemy lub dostosowujemy proces zarządzania poziomem usług IT z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych kontraktów w tym zakresie.
 • Przygotowujemy lub dostosowujemy funkcjonujące procesy zarządzania incydentami, problemami i żądaniami usług,
 • Przygotowujemy lub adoptujemy funkcjonujące procesy zarządzania zmianą i konfiguracją zasobów IT,
 • Przygotowujemy dokumentację procedur administracyjnych w ramach procesów zarządzania pojemnością i dostępnością,
 • Świadczymy usługi wsparcia systemów informatycznych,
 • Na życzenie klienta przygotowujemy rozwiązania zapewniające ciągłość usług IT.

Kompetencje w obszarze rozwiązań ORACLE

Eversoft oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów zarządzania firmy Oracle
E-Business Suite - najbardziej wszechstronnego pakietu zintegrowanych, globalnych aplikacji biznesowych. Równolegle, zajmujemy się wdrażaniem predefiniowanych rozwiązań na zamówienie klienta wykorzystując technologie Oracle. Nasza oferta jest zróżnicowana w obszarze technologii Oracle i skierowana do firm najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, takich jak finanse i bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi i handel, logistyka, energetyka, administracja publiczna oraz służba zdrowia.

Szeroka gama produktów i usług w obszarze technologii Oracle obejmuje rozwiązania do kompleksowego zarządzania firmą, monitoringu infrastruktury, transmisji danych, zarządzania tożsamością, audytu. Największą zaletą oferowanych przez nas rozwiązań jest ich elastyczność oraz możliwość dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa w każdej branży, w zależności od potrzeb. Dzięki znajomości technologii i architektury systemu Oracle jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji rozszerzeń począwszy od analizy potrzeb i przygotowania projektu, poprzez wdrożenie gotowych rozwiązań, na szkoleniach i serwisie skończywszy. W ramach modyfikacji oferujemy także usługi integracyjne istniejących i nowych aplikacji.

Usługi wdrożeniowe proponowane przez nas obejmują tworzenie architektury systemu oraz projektowanie rozwiązań zgodnych z wymaganiami Klienta, a także planowanie wdrożenia oraz usług w zakresie rozwoju i optymalizacji systemu. Przywiązujemy szczególną wagę do sprawnej i fachowej realizacji projektów.

Najcenniejszym atutem naszej firmy jest wiedza ekspercka, zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i realizacji projektów opartych na rozwiązaniach firmy Oracle. Nasz zespół to ponad 20 specjalistów w dziedzinie technologii Oracle. Doświadczenia zespołu oparte są na realizacji największych projektów informatycznych dla banków i instytucji finansowych, operatorów telekomunikacyjnych, spółek energetycznych i gazowniczych, instytucji rządowych, samorządowych, międzynarodowych i krajowych sieci dystrybucyjnych.

Członkowie naszego zespołu brali udział w realizacji projektów m.in. dla:

 • Energetyka: Energa SA, Energa Obrót, Energa Obsługa i Sprzedaż, Enea, GreenLights,
 • Bankowość: PKO BP, PEAKO SA, BGŻ, DZ Bank, NBP, ING Bank Śląski,
 • Usługi Finansowe: PBG Fundusz Inwestycyjny,
 • Przemysł: Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A., Superfish, GK Animex, Centrostal, Coca-Cola Beverages Poland, Stomil Bełchatów S.A., Chio Sp. z o.o,,
 • Operatorzy telekomunikacyjni: TPSA,
 • Logistyka: Siódemka SA,
 • Utilities: PEWIK Gdynia,
 • Ubezpieczenia: PZU Życie SA, Ergo-Hestia,
 • Inne: Komenda Główna Policji, Agora S.A.

pobierz materiał w pdf pdf