Opis: Firma Eversoft zrealizowała usługę consultingową, której celem było przygotowanie założeń, zakresu oraz opisu przedmiotu zamówienia do projektu wykonania, w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej, analizy biznesowej i systemowej pod kątem zdefiniowania wymagań na system klasy ERP. Dzięki kompleksowemu rozpoznaniu potrzeb Klienta oraz kontekstu projektu zostały precyzyjnie określone warunki zamówienia, co pozwoliło Spółce na skuteczne przeprowadzenie procesu postępowania przetargowego i wyłonienie wiarygodnego partnera.

Klient: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Charakterystyka Projektu: Usprawnienie systemu zarządzania i podniesienia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie potencjału technologii informatycznych.

Zakres prac:

  • Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa
  • Opracowanie modelu celów projektu
  • Opracowanie zakresu i założeń projektowych
  • Opracowanie harmonogramu projektu wykonania analizy biznesowej i systemowej pod kątem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania

 

Stan projektu: Projekt zrealizowany w 2012