Opis: Firma Eversoft współpracowała z jednym z liderów branży ubezpieczeniowej oferując swoje kompetencje consultingowe przy optymalizacji wybranych procesów biznesowych, kluczowych  z perspektywy działalności Towarzystwa. Eksperci wykonali kompletne analizy krytycznego modelu, a następnie przygotowali rekomendacje zmian oraz plan ich implementacji. Wdrożenie zmodernizowanego procesu zostało zrealizowane w całości przy jednoczesnym zapewnieniu płynności działania organizacji przy przechodzeniu na nowe procedury i przy zagwarantowaniu  braku negatywnego wpływu na obsługę klientów.

Klient: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Charakterystyka Projektu:  

  • Optymalizacja kluczowego procesu biznesowego. 
  • Jeden z kluczowych projektów Towarzystwa

Zakres prac:

  • Analiza i identyfikacja słabych punktów i nieprawidłowości w aktualnym modelu procesu
  • Przedstawienie rekomendacji zmian w istniejącym modelu procesu
  • Przedstawienie harmonogramu wdrożenia rekomendacji według kryterium najszybciej spodziewanego efektu poprawy funkcjonowania procesu biznesowego

 

Stan projektu: Zakończony w 2012 roku