Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

13.08.2013

Opracowanie Planu Ciągłości Działania Systemów Informatycznych

Opis: Wszechstronność kompetencji oraz duże doświadczenie ekspertów Eversoft w realizacji kompleksowych programów/projektów biznesowych i informatycznych umożliwiły firmie współpracę z Gothaer przy realizacji projektu opracowania planu ciągłości działania systemów informatycznych, jako jednego z kluczowych komponentów Planu Ciągłości Działania Spółki (BCP). Dobra znajomość branży ubezpieczeń, połączona z wieloletnią praktyką we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz planów ciągłości działania usług IT w dużych korporacjach, umożliwiła zrealizowanie tego trudnego projektu przy pełnym zaangażowaniu, tak interesariuszy biznesowych, jak i z obszaru IT, w zaplanowanym czasie i budżecie.

Czytaj więcej...

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)

11.07.2013

Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opis: Synergia trzech obszarów usług świadczonych przez  firmę Eversoft została wykorzystana przy tworzeniu systemu informatycznego dla 18 tysięcy Zakładów Opieki Zdrowotnej. Współpraca od zaprojektowania rozwiązania komunikacyjnego, przez przygotowanie narzędzia informatycznego, aż po udostępnienie pełnej platformy systemu, zaowocowała skutecznym wdrożeniem rejestru odpowiadającego współczesnym realiom współpracy w obrębie placówek zdrowotnych. Ranga przedsięwzięcia i sposób jego realizacji podkreślają wiarygodność Eversoft na polu oferowania kompleksowego pakietu usług biznesowych dostosowanego do potrzeb administracji publicznej.

Czytaj więcej...