Opis: Wszechstronność kompetencji oraz duże doświadczenie ekspertów Eversoft w realizacji kompleksowych programów/projektów biznesowych i informatycznych umożliwiły firmie współpracę z Gothaer przy realizacji projektu opracowania planu ciągłości działania systemów informatycznych, jako jednego z kluczowych komponentów Planu Ciągłości Działania Spółki (BCP). Dobra znajomość branży ubezpieczeń, połączona z wieloletnią praktyką we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz planów ciągłości działania usług IT w dużych korporacjach, umożliwiła zrealizowanie tego trudnego projektu przy pełnym zaangażowaniu, tak interesariuszy biznesowych, jak i z obszaru IT, w zaplanowanym czasie i budżecie.

Klient: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Charakterystyka Projektu:  

  • Projekt obejmował cały obszar procesów operacyjnych i wspierających Spółki
  • W projekcie uczestniczyło 19 interesariuszy biznesowych i 6 z obszaru IT
  • Realizowany pod dużą presją czasu i limitowanej dostępności ekspertów Klienta

Zakres prac:

  • Przeprowadzenie Analizy Wpływu Na Działalność (Business Impact Analysis – BIA) i określenie kluczowych parametrów Planu
  • Przeprowadzenie pełnej analizy technicznej środowiska systemu informatycznego Spólki wraz analizą zagrożeń, analizą luk, identyfikacją klas (tier’ów) systemów wystawiających krytyczne usługi IT, analizą systemu zarzadzania usługami IT
  • Opracowanie Planu Ciągłości Działania Systemów Informatycznych
  • Opracowanie rekomendacji i zaleceń do Planu Ciągłości Działania Systemów Informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem założeń do rozbudowy infrastruktury techniczno-systemowej środowiska usług IT i modyfikacji wybranych elementów architektury systemu informatycznego spółki

 

Stan projektu: Zakończony w 2013 roku