Opis: Synergia trzech obszarów usług świadczonych przez  firmę Eversoft została wykorzystana przy tworzeniu systemu informatycznego dla 18 tysięcy Zakładów Opieki Zdrowotnej. Współpraca od zaprojektowania rozwiązania komunikacyjnego, przez przygotowanie narzędzia informatycznego, aż po udostępnienie pełnej platformy systemu, zaowocowała skutecznym wdrożeniem rejestru odpowiadającego współczesnym realiom współpracy w obrębie placówek zdrowotnych. Ranga przedsięwzięcia i sposób jego realizacji podkreślają wiarygodność Eversoft na polu oferowania kompleksowego pakietu usług biznesowych dostosowanego do potrzeb administracji publicznej.

Klient: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)

Charakterystyka Projektu:

  • Produkty projektu wykorzystywane przez wszystkie Urzędy Wojewódzkie i Ministerstwo Zdrowia
  • Użytkownicy systemu – 18 tys. ZOZ’ów
  • Pierwsze rozwiązanie wspierające w pełni elektroniczną komunikację z petentem z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
  • Pełne wsparcie dla KPA

Zakres prac:

  • Zaprojektowanie rozwiązania
  • Wytworzenie oprogramowania
  • Outsourcing infrastruktury wraz z ośrodkiem zapasowym

 

Stan projektu: zakończony w 2009, system w eksploatacji