Asseco Poland SA / Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11.07.2013

System Obsługi Świadczeń KSI ZUS

Opis: Firma Eversoft, zaangażowana przez Asseco Poland SA, bierze udział w krajowym projekcie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje m.in. zapewnienie zamawiającemu realizację usług wdrożeniowych w zakresie roll-out’u nowego Systemu Obsługi Świadczeń (SOŚ). W ramach tej współpracy Eversoft świadczy usługi outsourcingowe w odniesieniu do wybranych obszarów procesu wdrożeniowego oraz asysty powdrożeniowej. Projekt ten ilustruje elastyczność firmy Eversoft w dostarczania nowoczesnych i podejmowanych w dużej skali usług wdrożeniowych.

Czytaj więcej...

Polkomtel S.A.

01.01.2013

Umowa Ramowa na udostępnianie konsultantów wspierających obsługę projektów infrastrukturalnych operatora telekomunikacyjnego Polkomtel S.A.

Opis: Skalowalność usług firmy Eversoft jest istotnym elementem we współpracy z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych. Outsourcing pozwala klientowi na znaczne oszczędności w obszarze operacji IT przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że usługi są wykonywane na profesjonalnym poziomie.

Możliwości Eversoft w dopasowywaniu się do zmieniających się potrzeb i skali przedsięwzięć podejmowanych przez Klienta są niezwykle atrakcyjną cechą biznesową, docenianą przez największych graczy rynkowych.

Czytaj więcej...