Opis: Firma Eversoft, zaangażowana przez Asseco Poland SA, bierze udział w krajowym projekcie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje m.in. zapewnienie zamawiającemu realizację usług wdrożeniowych w zakresie roll-out’u nowego Systemu Obsługi Świadczeń (SOŚ). W ramach tej współpracy Eversoft świadczy usługi outsourcingowe w odniesieniu do wybranych obszarów procesu wdrożeniowego oraz asysty powdrożeniowej. Projekt ten ilustruje elastyczność firmy Eversoft w dostarczania nowoczesnych i podejmowanych w dużej skali usług wdrożeniowych.

Klient: Asseco Poland SA / Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Charakterystyka Projektu:

  • Projekt realizowany w blisko 300 jednostkach ZUS na terenie całego kraju
  • Przygotowanie pracowników ZUS do pracy z systemem i ich wsparcie w okresie eksploatacji systemu

Zakres prac:

  • Przygotowanie zespołu wdrożeniowego
  • Uruchomienie oprogramowania na stanowiskach pracy
  • Przygotowanie i udział w testach akceptacyjnych
  • Szkolenia przystanowiskowe
  • Asysta powdrożeniowa
  • Obsługa zgłoszeń i incydentów

 

Stan projektu: rozpoczęty w 2010, w trakcie realizacji, zakończenie planowane w 2014